דף משימה-רגע וידיאו סמסטר א' 2012

סדנת תרגיל ה"רגע וידאו" בהנחיית מיכאל לב-טוב תתבצע במהלך סמסטר א'.
אורך התרגיל יהיה עד 3 דקות. היציאה לצילומי התרגיל תחל בסוף השבוע השישי  של הסמסטר , כל הפקה תצולם במהלך יום צילום אחד רצוף. התרגיל יצולם בלוקיישן בחוץ/פנים בשעות היום בלבד. לא תהיינה השלמות ולא יהיו פיצול ימי הפקה. בחופשת חנוכה יצולמו ברצף מספר תרגילים.


זהו תרגילכם הראשון בבימוי תיעודי, שימרו על ממדי הפקה מנמליים ועל בטחון הצוות והציוד.


  א. כללי

 • החל מהשבוע השביעי  יצאו כל תלמידי הכיתה לצילומי תרגיל ה ”רגע וידאו”.
 • סיום צילומים עד 02/02/2012.
 • סדר היציאה של הכיתה יקבע לפי ההתקדמות בשיעור ויימסר לטומי ע"י המפיקים.
 • הכיתה תשובץ בטבלת יציאה להפקות ע"י מפיקי הסדנה בתאום עם משרד ההפקות (טומי המר)
 •  תאריכי יציאה לצילום מופיעים בהמשך למסמך זה. אין לשנות תאריכים או לדחות הפקות ללא תאום מול המפיקים ומשרד ההפקות.
 • שתי ערכות צילום לסדנת "רגע וידיאו" יעמדו לרשות הכיתה.
 • הצילומים ייערכו במהלך סופי השבוע בלבד ולא על חשבון השיעורים.
 • צוות צילום יכלול במאי צלם ומקליט (שימו לב! חל איסור מוחלט לבמאי לצלם ולערוך את התרגיל של עצמו)
 • דגימת חומרי גלם למחשב תתבצע מייד לאחר הצילום ובמהלך השבוע שלאחר הצילומים. החומרים ייצפו בכיתה ותחל העריכה.
 •  במהלך הסמסטר יקבעו ימי חונכות מרוכזים עם מיכאל לב-טוב וליאורה קצירי.( שיבוץ הסטודנטים לחונכות יקבע על ידי מפיקי הסדנה)
 • בכל שבוע הכיתה והמנחה ייצפו בתרגילים בשלבי העריכה השונים.
 • ועדת ההוראה של ביה"ס תתכנס ב יום ב׳ 27 בפברואר 2012 תצפה בכל תרגילי הכיתה
ב. תרגיל "רגע וידיאו"- נוהלי הפקה

 • מפיקי הסדנא ימונו לכל סדנה ע"י ביה"ס ובאחריותם לדאוג לשיבוץ הלוגיסטי וכן ארגון ההועדות הצפיה שייתקיימו בסוף הסדנה. כמו המפיקים יהיו החוליה המקשרת בין הכתה למשרד ההפקות
 • מפיקי הסדנה: גלבר שלו, ממון תמרה
 • המפיקים, יעבירו במייל  tommy@jsfs.co.il תיק תכנון יציאה להפקות, ובו פרטי כל ההפקות כולל שיבוץ הצוותים. (הצוות יהיה מורכב רק מתלמידי הקבוצה).
 • חתימה על מצלמה תתבצע מול המחסן המרכזי ע"י הבמאי של התרגיל, שאר הציוד יהיה בערכות ציוד נפרדות בתאי אחסון ייעודיים במחסן של הכתה.(על הצלם והמקליט להיות נוכחים בזמן החתימה ועליהם לבדוק את תקינות הציוד ע"י הפעלתו)
 • כל ערכת ציוד היא יחידה אורגנית ואין בשום מקרה רשות להעביר פרטי ציוד בין ערכות, כל במאי אחראי על ערכת הציוד שלו עד להעברת חתימה לבמאי הבא.
 • לכל ערכה יהיה תא מיוחד לאחסון (במחסן התלמידים) ויש לשמור על הסדר בתאים בפרט ובמחסן התלמידים בכלל.
 • העברת ערכת ציוד בין צוותי ההפקה תתבצע  בין הבימאים בעזרת רשימת ציוד ובחתימת שני הבימאים. יש לדווח לאגף הטכני על כל בעיה שהתגלתה בציוד במהלך הצילומים ואין לחתום על ציוד לא תקין – האחריות על שלמות ותקינות הציוד חלה על הבימאי החתום על הערכה.
 • בימי א' בין השעות 08:30 ל 09:45 תתבצע בדיקת שלמות ותקינות הציוד בנוכחות טכנאי מהאגף הטכני. המפיקים ידאגו להחזרתו של הציוד לאחר כל סוף שבוע וכן לביצוע בדיקתו ע"י צוותי הצילום שעבדו עם הציוד. (חשוב שיהיו לפחות שני נציגים מכל קבוצה בזמן בדיקת הציוד כולל הבמאי האחרון שחתום על כל הסט).
 • שימוש אחראי ומקצועי בציוד הצילום הוא חלק מתהליך הלמידה בביה"ס, הציוד יקר ויש להשתמש בו ולאחסנו בהקפדה.
 • כל חריגה מנהלים אלו שתפגע במישרין במהלכן התקין של ההפקות תטופל בחריפות.
 • זיכוי על הציוד של הסדנה יעשה במרוכז ע"י כל הכיתה בתאריך ה 09/02/2012
 • במקרים של נזקים או חוסר בציוד שהתגלו בזמן הזיכוי יבוצע חיוב קבוצתי. הערכת הנזק תבוצע ע"י מנהל האגף הטכני והחיוב יבוצע עד תום הסמסטר 16/02/2012
ג. ערכת הציוד.

חומר גלם - קלטת DV  יחס צילום 6:1

ציוד צילום: מצלמה SonyV1

ספק כוח, סוללות
חצובה, חצובה BABY וראש 4F
גריפ - 3 קליבות
4 שקי חול
French Flag
תאורה
2 פנסי Tungsten + חצובת תאורה מתאימה
1 כבל חשמל מאריך
1בלנדה + חצובה מתאימה
קול
1מיקרופון
boom
אוזניות  
כבל XLR
ציוד חירום
ערכת עזרה ראשונה

ד. תרגיל "דמות" – עריכה.
 • דגימת התרגיל תתבצע על הדיסק הנייד של כל סטודנט וסטודנט.
 • העריכה תתבצע בחדרי העריכה המיועדים מייד לאחר הצילומים ועד למועד ההקרנה ישמר הפרויקט על הדיסק הנייד של הסטודנט.
 • לכל תרגיל, ללא יוצא מהכלל, יהיה עורך שאינו בימאי התרגיל.
 • יומיים לפני ועדת ההוראה, מפיקי הסדנה יכינו דיסק עליו יש את כל הסרטים בפורמט צפייה ופורמט שיועלה לארכיון ביה"ס. (הנחיות מדוייקות ימסרו ע"י משרד ההפקות).
ה. תאריכי ולוחות זמנים: (כל קבוצה תגיש לוז שמי כולל שיבוץ) סדר היציאה יקבע ע"פ מוכנות ואישור של מיכאל לב-טוב מנחה הסדנה.

לוז להפקות רגע וידאו
הקרנה:  מועד לוועדה : 27/02/2012
 • נספח הכנה לוועדה: ההקרנה בוועדות תהייה ע"פ סדר היציאה לצילומים ומוכנות הסרטים.
 • על מפיקי הסדנה לדאוג שכל הסרטים תקינים ונבדקו ע"י הבמאים.
 • במהלך הוועדה יהיו המפיקי הסנה אחראים לניהול ההקרנה.
לוועדה יצורף דף המכיל את סדר הסרטים ע"פ שם הבמאי, צוות, שם הסרט ואורכו.

שם הסרט
שם הבמאי  מפיק 
 צילום  הקלטה  עריכה  אורך הסרט


את הדיסקים יש להעביר למשרד ההפקה כולל רשימה של סדר ההקרנה לפחות 24 שעות לפני הועדה.

הכנת דפי הערכה לוועדה: הרשימה תהייה שמית ותסודר ע"פ סדר הקרנה. ליד כל שם יהיו לפחות 4 שורות ריקות למילוי הערות.


אנא פעלו בהתאם להוראות ולשיבוצים שלכם במהלך הסמסטר- שינויים במועדי הצילום, נא לתאם דרך המפיקים של הסדנא ודרך מנהל ההפקות.
בשבוע האחרון של הסמסטר תתקיים הקרנה לועדת הוראה שתצפה בכל התרגילים.

בהצלחה


גרסה להדפסה

Comments