דף משימה-תרגיל מציצים סמסטר א' 2012

סדנת תרגיל "מציצים" בהנחיית תום שובל תתבצע במהלך סמסטר א'.
אורך התרגיל יהיה עד 3 דקות. היציאה לצילומי התרגיל תחל בסוף השבוע השישי  של הסמסטר (ה- 21 לדצמבר), כל הפקה תצולם במהלך יום צילום אחד רצוף. התרגיל יצולם בלוקיישן בחוץ/פנים בשעות היום בלבד. לא תהיינה השלמות ולא יהיו פיצול ימי הפקה. בחופשת חנוכה יצולמו ברצף מספר תרגילים.


זהו תרגילכם הראשון בבימוי עלילתי, שימרו על ממדי הפקה מנמליים ועל בטחון הצוות והציוד. התרגיל בהגדרתו הוא ללא דיאלוג או מונולוג או מלל כלשהו, לכן התסריטים חייבים להתייחס לכך ואין להמציא פתרונות מלל עוקפי הנחייה זאת.

  א. כללי

 • החל מהשבוע השישי  21/12/2011 יצאו כל תלמידי הכיתה לצילומי תרגיל ”מציצים”.
 • סיום צילומים עד 28/01/2012.
 • סדר היציאה לצילום - הכיתה תשובץ בטבלת יציאה להפקות ע"י משרד ההפקות (פירוט בסעיף ה).
 •  תאריכי יציאה לצילום מופיעים בהמשך למסמך זה. אין לשנות תאריכים או לדחות הפקות ששובצו על דעתכם ללא תאום מול המפיקים ומשרד ההפקות.
 • בכל סוף שבוע (ימים חמישי, שישי ושבת) יתקיימו צילומים צילומי התרגיל יסתיימו עד 28/01/2012
 •  על כל הפקה להגיש storyboard בשיעור בשבוע שבו יוצאים להפקה.
 • ייבוא חומרי הגלם למחשב ותחילת עריכה תתבצע מייד לאחר הצילום.
 •  בשיעור לאחר הצילומים תהייה צפייה מרוכזת בכתה ב assembly של הסרט.
 •  ב יום חמישי בתאריך 26/1/2012 ו 02/02/2012 יתקיימו ימי חונכות מרוכזים עם תום שובל. שיבוץ הסטודנטים לחונכות יקבע על ידי מפיקי הסדנה. שעות החונכות הם  (10:00 – 17:00)
 • ועדת ההוראה של ביה"ס תתכנס בתאריך יום ד׳ 22 בפברואר 2012 ותצפה בכל תרגילי הכיתה
ב. תרגיל "מציצים"- נוהלי הפקה

 • מפיקי הסדנה: מאזוז שירה, ון אסן עמרי
 • על מנת לדאוג למהלך תקין ורציף של ההפקות ייבחר מפיק סדנה מכל קבוצה. בסמוך לתחילת הסמסטר יפורסמו שמות המפיקים.
 • המפיקים ידאגו לניהול וארגון לוחות הזמנים מול משרד ההפקות, וכן ינהלו את לוחות זמנים ושיבוץ חונכות העריכה מול ליאורה קצירי .
 • על המפיקים לוודא מול לוח הזמנים שאכן ההפקות שאמורות היו להצטלם צולמו ולדווח למשרד ההפקות על בעיות שהתעוררו כגון ביטול הפקות, ציוד לא תקין וכ"ד
 • המפיקים הם החוליה המקשרת בין הכתה למרצה ומשרד ההפקות.
 • כל סטודנט בסדנה חייב לביים לצלם ולערוך סרט אחד.
  להסרת ספק, זהו תנאי מחייב על מנת לעבור את הסדנא! לא ייווצר מצב שסטודנט לא צילם סרט או לא ערך סרט.

 • הצוות יהיה מורכב כולו מתלמידי הקבוצה של הבימאי.
 • כל ערכת ציוד היא יחידה אורגנית ואין בשום מקרה רשות להעביר פרטי ציוד בין הערכות, כל במאי אחראי על ערכת הציוד שלו עד להעברת חתימה לבמאי הבא.
 • המצלמות נמצאות במחסן המרכזי בנפרד מהערכות, על כן הצוות שמצלם בסופ"ש יחתום ביום חמישי בבוקר על הציוד ויהיה נוכח בזיכוי ביום ראשון עד השעה 08:30.
 • הצוות שמצלם בסופ"ש ידאג לקבל הרשאות לכניסה למחסן מהאגף הטכני, בו נמצאות הערכות.
 • לכל ערכה יהיה תא מיוחד לאחסון (במחסן התלמידים). יש לשמור על הסדר בתאים בפרט ובמחסן התלמידים בכלל.
 • העברת ערכת ציוד בין צוותי ההפקה תתבצע  בין הבמאים - בעזרת רשימת ציוד ובחתימת שני הבמאים. יש לדווח לאגף הטכני על כל בעיה שהתגלתה בציוד במהלך הצילומים ואין לחתום על ציוד לא תקין האחריות על שלמות ותקינות הציוד חלה על הבמאי החתום על הערכה.
 • בימי א' בין השעות 08:30 ל 09:45 תתבצע בדיקת שלמות ותקינות הציוד בנוכחות טכנאי מהאגף הטכני. המפיקים ידאגו להחזרתו של הציוד לאחר כל סוף שבוע וכן לביצוע בדיקתו ע"י צוותי הצילום שעבדו עם הציוד. (חשוב שיהיו לפחות שני נציגים מכל קבוצה בזמן בדיקת הציוד כולל הבמאי האחרון שחתום על כל הסט).
 • שימוש אחראי ומקצועי בציוד הצילום הוא חלק מתהליך הלמידה בביה"ס, הציוד יקר ויש להשתמש בו ולאחסנו בהקפדה.
 • כל חריגה מנהלים אלו שתפגע במישרין במהלכן התקין של ההפקות תטופל בחריפות.
 • זיכוי על הציוד של הסדנה יעשה במרוכז ע"י כל הכיתה בתאריך ה 12/02/2012.
 • במקרים של נזקים או חוסר בציוד שהתגלו בזמן הזיכוי יבוצע חיוב קבוצתי. הערכת הנזק תבוצע ע"י מנהל האגף הטכני והחיוב יבוצע עד  19/02/2012.
ג. ערכת הציוד.

   

חומר גלם

כרטיס 32 Giga  = יחס צילום 1:9

פורמט:

 או כל פורמט אחר ע"פ בחירת הסטודנטDV 576i SD

ציוד צילום:

מצלמה HPX304 Panasonic


ספק כוח, סוללות


חצובה, חצובה BABY וראש 4F

גריפ

 3 מיפרים


 4 שקי חול


French Flag

תאורה

3 פנסי Tungsten + חצובת תאורה מתאימה


5 כבל חשמל מאריך


1 בלנדה + חצובה מתאימה

קול

1מיקרופון


מיקסר


boom


אוזניות


כבל XLR


כבל צמה (כבל סאונד חוזר)

ציוד חירום

ערכת עזרה ראשונה


מטף כיבוי אש

 ד. תרגיל "מציצים" – עריכה.
 • העריכה תתבצע ב חדרי AVID Media Composer   בהתאם לפניות החדרים
 • ייבוא חומר הגלם תעשה ל דיסק האישי של כל סטודנט. כמו כן על כל סטודנט לדאוג לגיבוי נוסף של חומר הגלם והפרויקט עליו הוא עובד.
 • חונכות בימוי (תום שובל) עריכה (ליאורה קצירי) יתקיימו במהלך הסמסטר.
 • לא יוקרן תרגיל בפני ועדת ההוראה שלא עבר חונכות.
 • לכל תרגיל, ללא יוצא מהכלל, יהיה עורך שאינו בימאי התרגיל.
 • יומיים לפני ועדת ההוראה, מפיקי הסדנה יכינו דיסק עליו יש את כל הסרטים בפורמט צפייה ופורמט שיועלה לארכיון ביה"ס. (הנחיות מדוייקות ימסרו ע"י משרד ההפקות)
ה. לוח יציאה לצילומים כולל צוותים

תאריך שם הבמאי ע.במאי צילום הפקה עריכה
26/12/2011 אגמון יאיר חמוד נאיף וייסמן אניסימוב דניאל הרץ אוריה לוי שקד
23/12/2011 בן-דוד אור לוי שקד זילברג דינה ון אסן עמרי גסנר מיכל
25/12/2011 גולדשמידט הדי גסנר מיכל יעקובי גל חמוד נאיף גרבר טליה
27/12/2011 גז מתן גרבר טליה אגמון יאיר לוי שקד וייסמן אניסימוב דניאל
30/12/2011 גלבר שלו וייסמן אניסימוב דניאל בן-דוד אור גסנר מיכל זילברג דינה
05/01/2012 דולן יונתן אגמון יאיר גולדשמידט הדי זילברג דינה יעקובי גל
06/01/2012 הרץ אוריה יעקובי גל גז מתן וייסמן אניסימוב דניאל אגמון יאיר
07/01/2012 ון אסן עמרי
זילברג דינה
גלבר שלו גרבר טליה בן-דוד אור
12/01/2012 חמוד נאיף בן-דוד אור דולן יונתן יעקובי גל גולדשמידט הדי
13/01/2012 לוי שקד גולדשמידט הדי הרץ אוריה אגמון יאיר גז מתן
14/01/2012 גסנר מיכל גז מתן ון אסן עמרי בן-דוד אור גלבר שלו
19/01/2012 גרבר טליה גלבר שלו חמוד נאיף גולדשמידט הדי דולן יונתן
20/01/2012 וייסמן אניסימוב דניאל דולן יונתן לוי שקד גז מתן הרץ אוריה
21/01/2012 זילברג דינה הרץ אוריה גסנר מיכל גלבר שלו ון אסן עמרי
26/01/2012 יעקובי גל ון אסן עמרי גרבר טליה דולן יונתן חמוד נאיף

תאריך שם הבמאי ע.במאי צילום הפקה עריכה
26/12/2011 כסלו יותם חסון עמיחי פרי הדר שוורץ אלעד כהן מילנה
23/12/2011 סחף גיא כהן מילנה שוסטר רעיה שטמלר יונתן מאזוז שירה
25/12/2011 סקילי יצחק מאזוז שירה כסלו יותם חסון עמיחי ממון תמרה
27/12/2011 פרנקל בעז ממון תמרה סחף גיא כהן מילנה פרי הדר
30/12/2011 צדיק אייל פרי הדר סקילי יצחק מאזוז שירה שוסטר רעיה
05/01/2012 רמאן יובל שוסטר רעיה פרנקל בעז ממון תמרה כסלו יותם
06/01/2012 שוורץ אלעד כסלו יותם צדיק אייל פרי הדר סחף גיא
07/01/2012 שטמלר יונתן סחף גיא רמאן יובל שוסטר רעיה סקילי יצחק
12/01/2012 חסון עמיחי סקילי יצחק שוורץ אלעד כסלו יותם פרנקל בעז
14/01/2012כהן מילנהפרנקל בעזשטמלר יונתןסחף גיאצדיק אייל
19/01/2012 ממון תמרה רמאן יובל כהן מילנה
סקילי יצחק
שוורץ אלעד
20/01/2012 פרי הדר שוורץ אלעד מאזוז שירה צדיק אייל שטמלר יונתן
26/01/2012 שוסטר רעיה שטמלר יונתן ממון תמרה רמאן יובל חסון עמיחי
27/01/2012מאזוז שירהצדיק איילחסון עמיחי
פרנקל בעז
רמאן יובל


נספח הכנה לוועדה:
 • ההקרנה בוועדות תהייה ע"פ רשימה שמית.
 • על מפיקי הסדנה לדאוג שכל הסרטים תקינים ונבדקו ע"י הבמאים.
 • במהלך הוועדה יהיו המפיקי הסנה אחראים לניהול ההקרנה.
לוועדה יצורף דף המכיל את סדר הסרטים ע"פ שם הבמאי, צוות, שם הסרט ואורכו.

שם הסרט
שם הבמאי  מפיק 
 צילום  הקלטה  עריכה  ע.במאי  ע.צלם  אורך הסרט


את הדיסקים יש להעביר למשרד ההפקה כולל רשימה של סדר ההקרנה לפחות 24 שעות לפני הועדה.

הכנת דפי הערכה לוועדה: הרשימה תהייה שמית ותסודר ע"פ סדר הקרנה. ליד כל שם יהיו לפחות 4 שורות ריקות למילוי הערות.


אנא פעלו בהתאם להוראות ולשיבוצים שלכם במהלך הסמסטר- שינויים במועדי הצילום, נא לתאם דרך המפיקים של הסדנא ודרך מנהל ההפקות.
בשבוע האחרון של הסמסטר תתקיים הקרנה לועדת הוראה שתצפה בכל התרגילים.

בהצלחה


גרסת הדפסהComments