נוהל בטיחות להפקות ביה"ס

 
 1. ע"פ תקנות הבטיחות תשס"ז 2007 - כל עבודה בגובה מעל 2 מטרים הדורשת שימוש בסולם או אמצעים נוספים, תעשה אדם שעבר סדנה לעבודה בגובה ויש ברשותו אישור תקף.
 2. ע"פ חוק החשמל מתשי"ד-1954 - חל איסור על כל אדם שאינו בעל הסמכה לתקן מכשירים חשמליים. התיקון יעשה ע"י בעל מקצוע מוסמך בלבד.
 3. אין לעבוד עם ציוד שנראה על סף תקלה או ציוד חשמל שיש בו כבלים חשופים ועלולה להיווצר בעיה בשימוש בשל עייפות החומר, גם אם מדובר בפריט בודד על הסט.
 4. חובה על הימצאות ערכת עזרה ראשונה בסט, שתכולתה נבדקה וקיים דף הוראות בטיפול במצבי חירום.
 5. חובה על הימצאות מטף כיבוי אש בתוקף על הסט.
 6. חובה על כל אנשי הצוות לעבוד כאשר הם נועלים נעלי עבודה תקניות.
 7. חובה לאבטח את כל ציוד התאורה והגריפ ע"י כבלי בטיחות תקניים, שקי חול וציוד אבטחה יעודי.
 8. אין לבצע עבודות תלייה של ציוד גריפ ללא הכשרה מתאימה מביה"ס.
 9. במקרים של מזג אוויר קיצוני קור/חום יש לוודא המצאות שתייה מספקת חמה/קרה ולבוש מתאים.
 10. לא תהייה עבודה על סט החורגת מ 11.5 שעות הכוללות את הפסקות האוכל (לא כולל נסיעות)
 11. על הנהג בהפקה לנוח לפחות שש שעות לפני משימת ההסעות.
 12. המפיק בסט יוגדר כנאמן בטיחות מטעם ביה"ס. עליו להכיר את הנהלים ולוודא את אכיפתם.
 
Comments