דף משימה-למיזנסצנה שנה ב' 2017/18


סדנת תרגיל "המזנסצנה” בהנחיית יאיר לב ורוני ניניו תתקיים במהלך סמסטר א' של שנה ב'.

התרגיל יהיה מבוסס על פי סצנה נתונה מתוך מבחר סצנות לבחירתכם. הסצנות מתפרסמות באתר הקורס של יאיר לב. 

אורך התרגיל יהיה עד 3 דקות. צילומי התרגיל יתחילו לפני תחילת הסמסטר ויתקיימו במהלך יום צילום אחד רצוף. התרגיל יצולם בלוקיישן ביום אחד בלבד בחוץ/פנים (יום או לילה). לא תהיינה השלמות ולא יהיו פיצול ימי הפקה.
שימרו על ממדי הפקה מינימליסטיים ועל בטחון הצוות והציוד.

כללי

 • החל מה-יום 07/09/2017, יצאו תלמידי הכיתה לצילומי תרגיל ”מזנסצנה”, התרגילים יצולמו בסופי השבוע כאמור החל מסוף חודש ספטמבר. 
 • סדר היציאה מפורט בהמשך המסמך. בכל סוף שבוע (ימים חמישי, שישי ושבת) יצאו לצילומים 2 תרגילים צילומי הסדנה יסתיימו עד ה 21/12/2017
 • עריכת כל תרגיל תתבצע במהלך השבוע מיד לאחר החזרה מהצילומים.
 • בכל יום שלישי במהלך הסמסטר הכיתה והמנחים ייצפו במסגרת השיעור בשני תרגילים ע"פ הרשימה המפורטת למטה.
 • הוועדה ההוראה תתכנס ביום 12/02/2018 ותצפה בכל תרגילי הכיתה.
באחריות מפיקי הסדנה

אסיסטנטים בסדנה: וייג מיכל, טוקטלי גדעון
 • ארגון וחתימה על ערכות הצילום לקראת יציאה לצילומים (ע"פ הלוז שנקבע 24/09)
 • קשר עם משרד ההפקות/ סטודנטים יהיה דרך מפיקי הסדנה והפוך.
 • קשר מול המרצים לטובת ארגונים לוגיסטיים לשיעור.
 • ארגון ואחריות על הקרנת תרגילים בכל שבוע ע"פ הרשימה המפורטת למטה.
 • עדכון משרד ההפקות בלוחות הזמנים (שינויים ביציאה להפקות והקרנת התרגילים בשיעור יעשו רק באישור משרד ההפקה)
 • ארגון וזיכוי של הערכות בסופם של כל הצילומים 
 • ארגון והכנה לקראת וועדת הוראה.

 נוהלי הפקת תרגיל “מזנסצנה” 

 • מפיקי הסדנה: יעבירו למשרד הפקות את שיבוץ התפקידים בהפקות. לפי הפרוט: במאי, צלם, מקליט, ע. צלם, ע. מקליט , תאורה, ע. הפקה. על גיליון אלקטרוני ב EXCEL.
 • אנשי צוות (צלמים ועורכים) יהיו מתוך רשימת המתמחים. עורכים וצלמים ידרשו לעבוד על יותר מפרויקט אחד. את רשימת המתמחים ניתן למצוא בהמשך המסמך. כל מתמחה חייב בצילום/ עריכה של פרויקט אחד לפחות.
 • הצוות יהיה מורכב מתלמידי הכיתה בלבד. חל איסור מוחלט על עריכת התרגיל בידי הבמאי!
 • השיבוץ ישתנה רק באישור בכתב של מנהל הפקות או סגן מנהל ההפקות.
 • מפיקי הסדנה: יחתמו על ערכות הצילום ביום א' ה 24/09 בשעה 09:30. (הערכות ישמשו את הכיתה לכל הסדנאות).

ערכות צילום


לצורך הצילומים יועמדו 2 ערכות צילום מלאות. בשום מקרה אין רשות להעביר פרטי ציוד בין הערכות.
כל בימאי אחראי על ערכת הציוד שלו עד להעברת חתימה לבמאי הבא, מפיקי הסדנה ינהלו את מעברי הערכות בין ההפקות בצורה מסודרת.
לכל ערכה יהיה תא מיוחד לאחסון בין ההפקות (במחסן התלמידים) ויש לשמור על הסדר בתאים בפרט ובמחסן התלמידים בכלל. העברת ערכת ציוד בין צוותי ההפקה תתבצע בין הבמאים בעזרת רשימת ציוד ובחתימת שני הבמאים. יש לדווח לאגף הטכני על כל בעיה שהתגלתה בציוד במהלך הצילומים ואין לחתום על ציוד לא תקין – האחריות על שלמות ותקינות הציוד חלה על הבמאי החתום על הערכה.

שימוש אחראי ומקצועי בציוד הצילום הוא חלק מתהליך הלמידה בביה"ס, הציוד יקר ויש להשתמש בו ולאחסנו בהקפדה יתרה על תקינותו.
מידי יום א' בין השעות 09:00 ל 10:00 תהיה בדיקה של שתי ערכות הצילום בנוכחות מחסנאי תורן ובנוכחות הבמאים והצלמים של ההפקות האחרונות של סופ"ש ואחד ממפיקי הסדנה. יש להקפיד על לוחות הזמנים, איחורים לשיעור לא יתקבלו
מפיקי הסדנה, יעדכנו את משרד הפקות בכל יום ראשון עד הצהרים בדוא"ל לגבי: ביצוע הצילומים, העברת הציוד ובאם התעוררו בעיות בהפקה, בהעברת הציוד ובתקינותו.

רשימת ציוד

 ציוד צילום:  סט מצלמה Sony NEX50 כולל מטען ושתי סוללות
   חצובה DV8 Sachtler
   כרטיס צילום SD 64 Giga
 תאורה
3 פנסי קוורץ 800w

2 פנסי פייפר 150w

2 פנסי אינקי 300w

1 פנס טוויני 650w

1 סופט 1250w

 גריפ  9 חצובות לתאורה, 3 מייפרים, 8 שקי חול, 3 חצובות גריפ כולל זרוע, 1 בלנדה + קומבו סטנד, בלקשייט
 חשמל  5 כבלים חשמל מאריך, 3 דימר
 ציוד הפקה  מטף כיבוי אש, ערכת עזרה ראשונה.
 קול:  מיקסר
ערכת מיקרופון הכוללת Boom
2 יח' מיקרופון אל חוטי
2 יח' אוזניות.
כבלי XLR.ומתאמים כנדרש.
   


עריכה


העריכה תתבצע בחדרי העריכה מיד לאחר הצילום במהלך החודש שקודם לתחילת הלימודים וכל שבוע עד לשיעור שמתקיים ביום ג' עם תחילת הלימודים. לאחר השיעור העורך והבמאי יהיו רשאים לערוך תיקונים בתרגיל ולהשלים אותו לקראת השיעור הבא או השיעור המסכם. אחסון חומרי הגלם ושמירת הפרויקט תתקיים על Hard disc אישי נייד שישמש את הסטודנט לכל עבודותיו במהלך השנה והשנים הבאות. כמו כן יש לדאוג לבצע גיבוי של ח"ג באופן מסודר שיבוץ חדרי העריכה יעשה על ידי הסטודנט לפי פניות החדרים.

סדר היציאה לצילומי סדנת "מיזנסצנה"

 
 במאי     תאריך יציאה לצילום תאריך הקרנה בשיעור 
אלקים טל יום חמישי 28 ספטמבר 2017 יום שלישי 14 נובמבר 2017 2
אלרואי יערה יום חמישי 19 אוקטובר 2017 יום שלישי 14 נובמבר 2017 2
אלשטיין גאיה יום חמישי 19 אוקטובר 2017 יום שלישי 21 נובמבר 2017 3
אנג'ל אריאל יום חמישי 09 נובמבר 2017 יום שלישי 21 נובמבר 2017 3
בלום דניאל יום חמישי 09 נובמבר 2017 יום שלישי 28 נובמבר 2017 4
גולדשטיין יונתן יום חמישי 16 נובמבר 2017 יום שלישי 28 נובמבר 2017 4
גל ים יום חמישי 16 נובמבר 2017 יום שלישי 05 נובמבר 2017 5
גלזובסקי מתן יום חמישי 23 נובמבר 2017 יום שלישי 05 נובמבר 2017 5
הולנד מיכל יום חמישי 23 נובמבר 2017 יום שלישי 12 דצמבר 2017 6
ולצר יהונתןיום חמישי 30 נובמבר 2017 יום שלישי 12 דצמבר 2017 6
טוקטלי גדעוןיום חמישי 30 נובמבר 2017 יום שלישי 26 דצמבר 2017 7
מוסקוביץ' טליום חמישי 07 דצמבר 2017 יום שלישי 26 דצמבר 2017 7
פופר נעםיום חמישי 07 דצמבר 2017 יום שלישי 02 ינואר 2017 8
פורמן גיליום חמישי 14 דצמבר 2017 יום שלישי 02 ינואר 2017 8
קובן שירייום חמישי 14 דצמבר 2017 יום שלישי 09  ינואר 2018 9
קוצקל אבייום ראשון 17 דצמבר 2017 יום שלישי 09  ינואר 2018 9
קמינסקי יובליום ראשון 17 דצמבר 2017 יום שלישי 16  ינואר 2018 10
שמואלי נעמהיום שני 18 דצמבר 2017 יום שלישי 16  ינואר 2018 10
ויג מיכליום שני 18 דצמבר 2017 יום שלישי 23  ינואר 2018 11
שטרנברג עומריום שלישי 19 דצמבר 2017 יום שלישי 23  ינואר 2018 11לקראת הוועדה - באחריות מפיקי הסדנה להכין את אסופת התרגילים לוועדת הוראה המסכמת את הסדנה.

אנא פעלו בהתאם להוראות ולשיבוצים שלכם במהלך הסמסטר- שינויים במועדי הצילום, נא לתאם דרך המפיקים של הסדנא ודרך מנהל ההפקות.

בשבוע האחרון של הסמסטר תתקיים הקרנה לועדת הוראה שתצפה בכל התרגילים.

לגרסת מסך מלא
רשימת מתמחים 


צילוםעריכה


Comments