דף משימה-כתבת טלוויזיה 2014

תלמידי שנה ב'- מסלול מלא/ הפקה

סדנת בן שני- כתבת טלוויזיה


סדנת "הכתבת טלוויזיה" בהנחיית בן שני תתקיים בימי א' במהלך סמסטר א' של שנה ב'. במהלך הסדנה יופקו 7 כתבות , באורך של עד 10 דקות כ"א בצוותים של במאי-כתב, צלם,מקליט ועורך.

צילומי הכתבות יתחילו לכל המאוחר ב  28 לנובמבר (בסוף שבוע 5), לפי הנחיות מנחה הסדנה. הצילומים ויתקיימו במהלך 2 ימים רצופים, בימים שיתואמו מראש עם משרד הפקות, ולא על חשבון ימי לימוד.

א.    כללי

 • הכתה תתחלק ל 7 קבוצות כאשר בכל קבוצה יהיו 3 אנשי צוות (במאי/כתב, צלם, מקליט/עורך)
 • בשיעור הראשון על כל קבוצה להגיש הצעות לנושאים לכתבה, כל נושא ילווה בתמונת סטילס. 
 • השבועות הראשונים של הסדנה יוקדשו, בין היתר, לניתוח ההצעות ועבודה על  תחקיר וכתיבת התסריטים לקראת יציאה לצילומים.
 • החל משבוע 5 של הסמסטר,  יצאו תלמידי הסדנה לצילומי הכתבות .
 • סדר היציאה לצילומים יקבע ע"י מנחה הסדנה בתיאום עם משרד הפקות. 
 • בשבוע ה 10 של הסדנה יוקרנו 4 הכתבות הראשונות ב FineCut  מתקדם (של 12 דק' כ"א).
 • עריכת כל הכתבות תסתיים עד סוף הסמסטר (19/01/2014)
 • הקרנת הכתבות לפני וועדת ההוראה תתקיים בתאריך 02/02/2014.
ב.     נהלי הפקת "הכתבה הטלוויזיונית"- שנה ב'

 • אסיטנטים בסדנה הם: 
 • מסלול מלא: אודיה רוזנק, יונתן דולן


 • בתאריך 08/08/2013 יועברו כל שמות המשתתפים בקבוצות  העבודה למחלקת ההפקה ע"י האסיסטנטים (במקרה והקבוצות לא יגובשו עד למועד זה, מחלקת ההפקה תבצע את השיבוץ).
 • עריכת הכתבה תתבצע על ידי עורך מהתמחות עריכה ולא על ידי במאי הכתבה.
 • המצלמה שתעמוד לרשות צילומי  הכתבה תהיה SONY EX1.
 • ציוד תאורה והקלטה יימצא המחסן הציוד של הכתה.
 • הזמנת הציוד תעשה דרך מערכת הזמנת ציוד http://www.inside.jsfs.co.il/inventory
 • לכל כתבה יוקצבו 2 כרטיסי זיכרון.
 ג.     חלוקה לקבוצות
    

קבוצה 1

טבריאי גל

אל-פלג דנאל

רוזנבלוט גל

קבוצה 2

דולן יונתן

שכטר שגיא

מבורך מיכאל

קבוצה 3

הצבי ניצן

בן זאב אדם

מור ליגל

קבוצה 4

הירשמן אלי

ניניו טל

פלורנטין שירה

קבוצה 5

שכטר שגיא

שזר יותם

חנוביץ' עליזה

קבוצה 6

וסלי גיל

דקל-קדוש אמרי

רוזן ניצן


 ד.     עריכה

 • העריכה תתבצע בחדרי העריכה של בית הספר מיד לאחר סיום הצילומים.
 • אחסון חומרי הגלם ושמירת הפרויקט תתקיים על ה Hard Disc האישי הנייד.
 • שיבוץ חדרי העריכה יעשה על ידי הסטודנט לפי פניות החדרים.
 • כל הפרויקטים ילוו במהלך הקורס ע"י חונך עריכה מיוחד לסדנה, החל מהשבוע ה 7 של הסמסטר.

 ה.    השלמות

 • המנחה יוכל ע"פ שיקול דעתו לשלוח תלמיד לצילומי השלמות.
 ו.    רשימת מתמחים
צילום עריכה
אל-פלג דנאל אל-פלג דנאל
בן זאב אדם בן זאב אדם
בנבניסטי פראג בנבניסטי פראג
דולן יונתן דולן יונתן
דקל-קדוש אמרי דקל-קדוש אמרי
הצבי ניצן הצבי ניצן
וסלי גיל וסלי גיל
זילברמן גוני זילברמן גוני
טבריאי גל שטרנפלד אור
מבורך מיכאל חנוביץ' עליזה
מור ליגל מבורך מיכאל
ניניו טל מור ליגל
סדן נתנאל ניניו טל
עבאדי גרבלר מעיין סדן נתנאל
רוזן ניצן עבאדי גרבלר מעיין
רוזנבלוט גל פלורנטין שירה
רוזנק אודיה רוזן ניצן
שטרנפלד אור רוזנבלוט גל
שכטר שגיא שערץ שקד שירה
שערץ שקד שירה רוזנק אודיה
הירשמן אלי
טבריאי גל
נאה גל
סוקולוב אנה
שזר יותם
שכטר שגיא

 


בהצלחה
Comments