דף משימה- סדנת רגש - נארטיבים פתוחים 2017/18


כללי

במהלך סמסטר א' של שנה ג' תתקיים סדנת כתיבה ובימוי תחת השם: "רגש- נארטיבים פתוחים". את הסדנא ינחה הבמאי ניר ברגמן.

מטרת הסדנה היא לכתוב ולביים תסריט המבוסס על התרחשות שעוסקת בתהליך רגשי ובהבעת רגש ומנצלת באופן מקסימלי, בעוצמה רבה ככל שניתן, את המבע הקולנועי לשם כך. 

החוויה הרגשית צריכה להיווצר באמצעות התהליך של הגיבור, הפעולה של הגיבור, והיחס שבין הגיבור למרחב הפעולה שלו. הסרט יכול לתאר התפרצות של רגש כבוש שנבנית או מתעוררת או מתרחשת לפתע, או מצב רגשי מתמשך שהסרט ספוג בו, או לחלופין רגש שאינו מגיע למימושו, גיבור טעון הנשאר טעון, או מתפוצץ. הדגש בתהליך כתיבת התסריטים לסדנה יהיה על מיעוט בדיאלוגים וחיזוק הפעולה והתמונה.


הסדנא תשאף לעודד את התלמידים לבטא את הקול הסובייקטיבי הקולנועי שלהם, למצוא את מה שקרוב אליהם בתחומים התוכניים והצורניים כאחד ולייצר בעבודתם את הקשר המהותי בין תוכן לצורה. 

על בסיס הנחות אלה הנכם מתבקשים לכתוב תסריט תוך התייחסות יצירתית למגבלות המפורטות בהמשך.

נתוני יסוד לגבי התסריט והפקתו

 • אורך הסרטים לא יעלה על 10 דקות, כולל כותרות.
 • הדגש התסריטאי צריך להיות על פעולה ומיעוט בדיאלוגים
 • התסריט ייכתב מראש ל-פנים- יום/לילה, חוץ- יום.
 • במקרים מיוחדים יותרו צילומי חוץ/לילה בתנאי תאורה זמינים (available light). 
 • אתרי צילום: הלוקיישנים חייבים להיות זמינים ומתאימים להפקה כנתון כבר בשלב כתיבת התסריט ובתקופת הצילומים. 
 • שחקנים וניצבים: עד 4 שחקנים ועד 10 ניצבים. 
 • נא תשומת לבכם בהמשך למגבלות העסקת ילדים עד גיל 16 בסרטים.
 • על מנת שתוכלו לקבל את תמיכת המייזם על הצילומים להתקיים בירושלים בלבד.
 • אורך התסריט: עד 6 עמודים, לפי פורמט ביה"ס.

ההפקה

 • במסגרת הסדנה יופקו עד 6 סרטים, בכפוף לרמת התסריטים ולוח הזמנים. 
 • תסריט יוגש למנחה הסדנה ביום א'  29/10/2017 באתר הקורס. במועד זה יוכלו להגיש רק סטודנטים שלא ביימו סרט לוקיישן עלילתי. במהלך חודש נובמבר יקיים ניר פגישות חונכות אישיות לגיבוש התסריט. מתוך התסריטים שיוגשו יבחר מנחה הסדנה 4 תסריטים להפקה.
 • במהלך הסמסטר יהיה עוד מועד אחד להגשה  ביום א' ה29.11. במועד זה יוכלו להגיש כלל תלמידי הכיתה. סטודנט שביים סרט לוקיישן עלילתי או תיעודי, יהיה מחוייב לצרף אישור מעקיבא בהתייחס ישירות למצב התקדמותו בסרט הלוקיישן שלו. ההגשה תהייה באתר הקורס. לאחר מועד הגשה זה לא תתאפשר הגשת תסריטים נוספת. ההחלטות של מנחה הסדנה על בחירת התסריטים שיקודמוו למהלך של הפקה ימסרו בשיעור כשבוע לאחר מועד ההגשה.
 • התסריטים יאושרו לצילום על ידי מנחה הסדנה ויאושרו להפקה בפרזנטציה של תיק הפקה על ידי משרד הפקות.
 • הצילומים יתקיימו במהלך סמסטר א' של שנה ג' (בחלקו השני של הסמסטר). ההפקות תחלנה מה-14/12/17 ותסתיימנה עד ב-21/01/18. 
 • זמני צילום: הצילום יתפרס על פני שלושה ימי צילום בלבד, ברצף, במהלך חגים וסופי השבוע. לא יהיה פיצול ימי צילום. תלמידים שומרי שבת יצלמו בימי ראשון במקום שבת.
 • הצוות יכלול: מפיק, במאי, ע. במאי, צלם, ע. צלם, תאורן, ע. תאורן, מקליט , ע. הפקה. רשימת צוות תימסר למשרד ההפקות. 
 • כל שינוי בציוות ההפקה ייעשה אך ורק בתיאום ובאישור המשרד.
 • כל התפקידים יאוישו ע"י תלמידי הכיתה בלבד, למעט אנשי צוות בתחומים הבאים: ארט, תלבושות ואיפור (רק מתלמידי הכתה)
 • אין לשלם לשחקנים עבור השתתפותם בסרט. 
 • חובה להעביר את טפסי ה-RELEASE (כתב הסכמה המאשר העברת זכויות היוצר לביה"ס) של כל המשתתפים לפני היציאה לצילום. 
 • לידיעתכם, ילדים ונוער מתחת לגיל 16 מחויב ב-RELEASE מיוחד הכולל את חתימת מנהל ביה"ס של המוסד בו הוא לומד והוריו. 
 • יש להשיג אישור בכתב לצילומים מבעל הלוקיישן. 
 • תיק הפקה שלם הוא תנאי לקבלת אישור ליציאה לצילומים. דרך האתר בלבד כולל ריליסים שבוע לפני המועד המתוכנן לצילומים. אישור היציאה לצילומים יקבע מועד לפרזנטציה של תיק הפקה בפני מחלקת הפקה.
 • כל תרגיל יצולם על ידי מתמחי צילום, וייערך על ידי מתמחי עריכה. 
 • התלמידים יעמידו ראף קאט מתקדם של כל הסרטים עד ה- 04/02/18 (סוף השבוע הראשון לחופשת הסמסטר) 
 • העריכה הסופית של הסרטים תתבצע יום-יום בשבועיים האחרונים של חופשת הסמסטר, בהנחיה צמודה של חונך עריכה. 
 • לא יהיו צילומי השלמות לסרטים, אלא במקרים חריגים, בהמלצת מנחה הסדנה ובאישור ועדת ההוראה, וזאת לאחר הצגת תוכנית השלמות. 
 • ועדת ההוראה תצפה בכל הסרטים בנוכחות כל הכיתה. 
 • ועדת ההוראה תקבע את המשך העבודה של כל סרט, משלב לשלב, עד להקרנתם של הסרטים הנבחרים בערב גלית רוזן . 
 • סרטים שלא יעמדו בסטנדרטים האמנותיים של ביה"ס ובלו"ז המפורט – יעביר ביה"ס את זכויות היוצרים לתלמיד. התלמיד יהיה רשאי לסיים את הסרט באופן עצמאי.

שחקנים

כמפורט לעיל ב"אופן ההגשה". אין לשלם לשחקנים עבור השתתפותם בסרט. מכתבים המאשרים ביטוח צד שלישי ניתן להוריד מאתר inside 
חובה להעביר את טפסי ה-
חובה להעביר את טפסי ה-RELEASE (כתב הסכמה) של השחקנים והביטים המאשרים העברת זכויות לביה"ס עם הגשת תיק הפקה מלא, שבעה ימי עבודה לפני היציאה לצילומים. 
במקרים שיש שחקנים שמוגדרים כקטינים (עד גיל 16) חובה לפעול על פי הנחיות משרד התמ"ת, ההנחיות מופיעות בקישור הבא (היתרים להעסקת / תיווך נוער בהופעות / פרסומות

נוהלי בטיחות

על תיק ההפקה לכלול את כל מרכיבי ההפקה כולל כל הדרישות הבטיחותיות. 
יש למלא את טופס אנשי הצוות במלואו, כמו כן יש לציין את שם האחראי על הבטיחות בכל יום הפקה.
על אחראי הבטיחות להעביר דגשים לצוות בכל תחילת יום הפקה.
על ההפקה למנות בכל יום נהג תורן שיהיה אחראי על הסעות של הצוות והשחקנים.

מילוי טופס משוב בתום הפקה

בסיום ההפקה חובה על מפיק הסרט או הבמאי למלא טופס משוב. הטופס מהווה עבור ביה"ס אינדיקציה על ליקויים שהתרחשו במהלך ההפקות וכן יכולת ללמוד ולשפר את תהליכי העבודה. במקרים שהם יועלו ביוזמתכם נקודות חריגות שדורשות התייחסות מערכתית יזומן הצוות לפגישה במשרד ההפקה. קישור לטופס משוב

צוות

רשימת ציוות תימסר למשרד ההפקות כחלק מתיק הפקה. כל שינוי בציוות אנשי ההפקה ייעשה אך ורק בתיאום ובאישור משרד ההפקות. כל התפקידים יאוישו ע"י תלמידי הכיתה למעט אנשי צוות (בהתנדבות בלבד) בתחומים הבאים: ארט, ע.הפקה, תלבושות, אביזרים ואיפור.


צילום סטילס: בכל הפקה יהיה נוכח צלם סטילס לתיעוד תהליך ההפקה וצילום פריימים מתוך הסרט. תאום הצלם באחריות מפיק הסרט מול משרד הפקות.

תיק הפקה

תיק הפקה הוא תנאי לקבלת אישור לחתימת ציוד, יציאה לצילומים וקבלת תשלום ראשון מסך מלגת ההפקה. נוהל הגשת תיק הפקה מפורט באתר ביה"ס. הוא יוגש במלואו כולל הרליסים החתומים – סרוקים כקובץ אלקטרוני לפחות שבוע ימים לפני מועד היציאה לצילומים. הגשת התיק, מחויבת בפרזנטציה "מוכנות ההפקה" על ידי מפיק , במאי וצלם הסרט, בתאום מראש מול מחלקת הפקה.

תיק ההפקה יוגש דרך המערכת עד שבוע לפני תחילת הצילומים.
הגשת תיק ההפקה היא תנאי ליציאה לצילומים.

כל האישורים והטפסים ניתנים להורדה ישירה מאתר זה.
אישורים מקוונים (באינטרנט) 


ציוד

ההפקות תעשינה בציוד ביה"ס בלבד. אין לשכור ו/או לקבל ללא תשלום ציוד חיצוני לביה"ס לא אישור ממנהל ההפקות.  במאי שלא תקיים הנחייה זו לא תאושר לה מלגת ההפקה. הוצאה והחזרה של הציוד תתקיים בנוכחות המפיק, הצלם , התאורן ואיש הסאונד. 
לא תתבצע הוצאת ציוד או החזרתו ללא נוכחות מלאה של אנשי המקצועות הנ"ל.
הציוד יזוכה בביה"ס בתום ההפקה ובתאום מול הצוות הטכני. 
כל עיכוב בהחזרת הציוד תחויב ההפקה ב 100 ₪ על כל יום איחור. החיוב יעשה ישירות ע"י מרכזת הסטודנטים.
 

הקצאת ציוד

סרטי הלוקיישן יצולמו בפורמט  HD , מצלמה העומדת לרשות ההפקות היא Sony  fS7
 
פירוט נוסף של הציוד הקיים במחסן לוקיישן זמין במערכת הזמנת הציוד.
שימו לב שהשימוש ב Doorway Dolly ומסילות ישרות בלבד.
אין להוסיף ו/או לשנות רשימה זו.

ציוד במחסן לוקיישן/רגש


כמותפירוט הציוד
1משולש F4RONFORD-BAKER+ חצובה
1RONFORD ראש פלואיד לחצובה
1בייבי 30    RONFORD-BAKER חצובה
1תושבת נמוכה לראש חצובה 25 
3הירולר עם גלגלים מתיוס
4חצובה כבדה לתאורה/גריפ 
3חצובה כבדה למיניברוט/גריפ
3חצובה קלה לפנס
2ARRI חצובה קטנה לפנס תוצרת
6גריפ-סטנד 
5MAGIC ARM", זרוע
2זרוע גריפ קצרה + תופסן
6סופר-קלמפ
4גפר גריפ (קפיץ)
6כבלי חשמל 
2גלגל חשמל
2בלנדה קשיחה
1בלנדה מתקפלת
2מסגרת 4*4
 מסגרת 6*6
14*4 רשת +רשת כפולה
1 4*4 סילבר,משי,גובו
16*6 רשת,רשת כפולה,גובו,סילק,גריפלון
2בד שחור
2גובו קטן 
2משי קטן
2רשת קטן
2מזלג
1ראש גריפ 4.5
1סולם
1עגלה
1דולי גלגלים
4כבלי ביטחון
1ערכת עזרה ראשונה
1מטף
24שקי חול
28פדנינים
27קיוב קטן
4קיוב גדול
40קלינים
5ראצ'טים
1קליפר בורד

חיוב נזקים לציוד

בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. 
במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או ישא בעלויות נוספות.
חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס. 
במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות

לטובת צילום חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך.
לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום. 

הזמנת ציוד

הזמנת ציוד תעשה ישירות מהאתר ויאושרו ע"י מחלקת ההפקה בכפוף להגשת תיק הפקה מלא כולל כל הרליסים


עריכה

העריכה תתקיים בחדרי ה- AVID שעברו את השדרוג המתאים לעריכת HD

מלגות הפקה לפרויקטים

 • מלגת ההפקה על סך של 3,000 ש"ח תינתן לכל פרויקט.  50% ערב הצילומים ו- 50%  לאחר פיין-קאט וקבלת רליסים למוזיקה כולל קיו שיט.

  הגשות – תסריט ומועדי הגשה

Comments