מגמת הפקה יוזמת - גמר שנה ג' - ד'לקראת וועדת פרויקטי גמר ויציאת הכיתה להפקות הגמר אנו פורסים בפניכם את הנהלים המעודכנים לפרויקטי הגמר של מסלול הפקה יוזמת, את מהלך עבודת ה pre-production ואת לוחות הזמנים לביצועהבנת התהליך, המשימות, הנהלים והדרישות המפורטים במסמך נועדו לאפשר לכם לתכנן ולמנוע אי הבנות. קראו היטב את כל הנהלים. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה. 


מהו פרוייקט גמר?

הפקת סרט גמר ע"י תלמיד המסלול לתלמידי המסלול המלא היא חובה לכל תלמידי המגמה, אך אינה נחשבת כפרוייקט הגמר של  התלמיד.

על כל תלמיד במגמה לפתח פרוייקט גמר עצמאי כמפיק יזם.

פרוייקט הגמר בתחום ההפקה היוזמת מיועד להפקה מלאה בגבולות בית הספר או לחילופין פרוייקט לפיתוח שימומש מחוץ לגבולות בית הספר, לאחר גמר הלימודים. ביה"ס מעודד הגשת פרוייקט גמר שבו המפיק הוא גם/או עורך התוכן.


*תלמיד השואף לביים סרט יוכל לעשות זאת רק לאחר שמימש את הפרוייקט שלו כמפיק יזם, וייעשה זאת כפרוייקט נוסף לאחר סיום לימודיו. תלמיד הפקה יהיה זכאי לחונכויות תסריט לפרויקט גמר כבמאיי וציוד ביה"ס לצורך מימוש סרטו. אם הסרט יהיה ראוי לעותק סופי – יממן ביה"ס פוסט ועותק סופי. הזכויות על הסרט תהיינה של ביה"ס.


מהו פרוייקט הראוי להיות פרוייקט גמר?

ביה"ס מעודד פרוייקט עם תעוזה, יזמות, חזון, אמירה הפקתית. פרוייקט חדשני שעדיין לא נעשה ונוסה מפרוייקטים קודמים שנעשו או נעשים במסגרת בית ספרית או במסגרת אחרת.


ההגשה תיבחן עפ"י הפרמטרים הבאים:

1.      חיבור התלמיד מבחינה תכנית לפרוייקט. מהו ה"למה" של התלמיד בבואו ליצור את הפרוייקט ((Producer's Statement.

2.      היתכנות הפקתית במסגרת בית הספר ומחוץ לבית הספר - Feasibility.

3.      רמת הפרויקט

 

הפצת פרוייקט גמר

הפרויקטים יוקרנו במסגרת ערבי הגמר של ביה"ס ובאירועים אחרים של ביה"ס להנכחתם וקידומם. 
 מסלולי הפקה לפרוייקט הגמר וזכויות יוצרים


פרוייקטים המופקים בביה"ס:


1.      הפקת *סרט קצר:

במסלול זה נדרש התלמיד ליזום את הפרוייקט: כתיבת תסריט/סיפור או איתור סיפור קצר, השגת זכויות על הסיפור, גיוס תסריטאי לעיבוד קולנועי או תסריט מקורי; גיוס במאי מהמסלול המלא או בוגר בית הספר, גיוס מימון ומעורבות בכל צמתי עשיית הסרט עד התוצר הסופי: סרט קצר. וזאת יעשה, במסגרת לוחות הזמנים של לימודיו.

התלמיד והפרוייקט יעברו תהליך וליווי של חונכויות.

תנאי ההפקה יהיו זהים לאלה של תלמידי המסלול המלא.

זכויות היוצרים כבסרטי המסלול המלא תהיינה של ביה"ס.

 

*סרט קצר = סרט עלילתי, דוקומנטרי או אחר שעומד כיצירה בודדת והופק באופן מלא בבית הספר בתמיכת ביה"ס ובליווי מוריו וחונכיו (כמו במסלול המלא).

 

2.   הפקת פיילוט לטלוויזיה וניו מדיה  (תוכניות וסדרות טלוויזיה, ניו מדיה ופורמטים טלוויזיוניים)

במסלול זה נדרש התלמיד ליזום את הפרויקט וליצור פיילוט לתכניות, סדרות טלוויזיה, פרוייקטי ניו מדיה ופורמטים טלוויזיוניים.

התלמיד יעבור תהליך וליווי של חונכויות שיכין את אפשרות מימושו של הפרוייקט "בבוקר שאחרי" תוך הפקת פיילוט לפרוייקט.

תנאי ההפקה יהיו זהים לתנאי ההפקה של המסלול המלא (ציוד, ימי צילום).

מלגת הפקה תהיה 7,500 ₪.

 

זכויות היוצרים של הפרוייקט יישארו בידי ביה"ס לתקופת ביניים עד מכירת/ מימוש הפרויקט. בהגשת הפרויקט העתידית לגורמים חיצוניים, יצוין ע"י הבוגר/ת כי הפרויקט פותח בביה"ס וכי זכויות היוצרים יועברו ע"י ביה"ס לגוף המפיק/ המשדר. בית הספר יעביר את הזכויות לחברת ההפקה/ גוף משדר רק לאחר שחברת ההפקה/ הגוף המשדר יתחייבו לתת *קרדיט מרכזי הולם לביה"ס סם שפיגל בגוף הפרויקט ובפרסומיו.

 

3.      מיזם תרבותי קולנועי:

במסלול זה התלמיד ייזום אירוע או מיזם תרבותי לדוגמה: פסטיבל, תחרות, כנס וכד'. התלמיד יעסוק בתוכן ובמימון.

התלמיד יעבור תהליך וליווי של חונכויות בהתאם לפרויקט. מלגת ההפקה הישירה עד 7,500 ש"ח תינתן לתלמיד כפוף להוצאות הנדרשות. זכויות יוצרים ראה סעיף 2.

 

 

פרוייקטים לפיתוח ללא פיילוט


פיתוח פרויקט:

במסלול זה נדרש התלמיד ליזום את הפרוייקט ולפתח אותו. לדוגמא: פיתוח דרמה של 50 דקות, סרט עלילתי באורך מלא, סדרה לטלוויזיה, סדרה תיעודית, סרט תיעודי באורך מלא, פורמט טלוויזיוני, תוכנית בידור, תוכן וידאו לאינטרנט ועוד.

התלמיד יעבור תהליך וליווי של חונכויות שיכין את אפשרות מימושו של הפרוייקט "בבוקר שאחרי". בנוסף, במסגרת בית הספר, התלמיד יעמיד טריילר ברמה איכותית. ביה"ס יתמוך בעשיית הטריילר בהיקף עד 2,500 ₪. לאחר שהטריילר יאושר ע"י ביה"ס, הטריילר יעבור און ליין ומיקס ע"ח ביה"ס.

במסלול זה, זכויות היוצרים של ההפקה שייכות לבית הספר במהלך הלימודים, אך תעבורנה במלואן לתלמיד עם מימוש הפרוייק ( ראה סעיף 2).

במקרה והפרוייקט נמכר בשוק התעשייה על התלמיד: לתת קרדיט *מרכזי לביה"ס סם שפיגל.

*קרדיט: קרדיט על פריים נפרד במסגרת קרדיטים של פתיח הסרט: "הופק/פותח במסגרת מסלול הפקה יוזמת בבית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים".

בפתיחת רולר הסיום של הפרויקט ינתן קרדיט לחונכי הפרוייקט.

בנוסף, בכל הגשה של הפרוייקט לגורמים חיצוניים יינתן הקרדיט גם בכל פרסום וחבילת הגשה.

 

מהו ה- Time line?

פרויקט הגמר מבוצע במשך כ- 10-14 חודשים: מתחילתו של סמסטר ב' של שנה שלישית ועד סוף השנה הרביעית.

דד ליין לסיום הפרויקט - עד מאי 2016 (תום שנה הבאה).

 

וועדות ואישור פרוייקט:

הפרוייקט נדרש לעבור עד 3 וועדות בשנה ורק לאחר אישור הפרוייקט יוכל התלמיד לצאת להפיקו.

שנה ג':

 • וועדה ראשונה - סוף סמסטר א'
 • וועדה שנייה - אמצע סמסטר ב'
 • וועדה שלישית - סוף השנה

 

בית הספר סם שפיגל אינו מתחייב שבכל תנאי התלמיד יעשה פרויקט, בפרט אם לא יעמוד  בקריטריונים של בית ספר.

יחד עם זאת בית הספר יישאף למימוש כל פרוייקטי הגמר של התלמידים.

 

כמות הפרויקטים המאושרים לשנה: 

לפי רמת הפרויקטים ואישורם לאחר וועדה.


נספח א' - טופס הגשה מקוון***את הטופס (כולל הנספחים) יש למלא  עד 21/06/2017 לשעה 08:00 

 

נספח ג' – וועדות ונהלים


בוועדה עצמה:

פרזנטציה והצגת הפרוייקט:

 • הצגת הפרוייקט תהיה מול וועדה  שתכלול מומחים מתחומים של הפקה, עריכת תוכן ויזמות תרבותית, לצד הנהלת בית הספר.
 • יש להציג לפי הפרמטרים של ההגשה, ואם יש לפרוייקט במאי/תסריטאי/ טאלנט נוסף, יש להביאם לוועדה כחלק מחבילת הפרוייקט.
 • הצגת הפרוייקט מחוייבת במצגת.

אישור פרוייקט על ידי הוועדה:

 • תשובות וועדה ישלחו במייל עד כ-שבועיים לאחר הוועדה.
 • פרוייקט יאושר רק לאחר שהוועדה תתייחס למקוריותו, לאיכותו, לסבירות הפקתו וללוח הזמנים.
 • פרוייקט שיקבל אישור, יעבור לשלב של הרחבה והעמקה של התוכנית ההפקתית.                ראש המגמה יגדיר את לוח זמנים, יעדים ותוצרים נדרשים.

 

לאחר אישור הפרוייקט ולפני יציאה להפקה: 

הגשת תיק ההפקה יכלול:

1.         סינופסיס מפורט

2.         תוכנית עבודה עם לוח זמנים לקידום הפרוייקט

3.         נתונים כלכליים (תקציב, פריסה תזרימית, אסטרטגיית גיוס ומימון)

4.         חוזים

5.         רשמית צוות

6.         תוכנית עסקית

 

*התיק יוגש בטופס אלקטרוני לבחינה אחרונה אצל ראש המגמה וייצא לדרך, ויקוטלג בארכיון בית הספר.

 

לאחר ימי הצילום:

עמידה בלוחות הזמנים של בית הספר ובתהליך הלימודי הנדרש, היא תנאי לתהליכי גימור וסיום של הפרוייקט כגון: פוסט, מיקס, גרפיקה וכדומה.


נספח ד' - הגדרות למלגת הפקה ישירה, ומלגה עבור משולש הזהב

 

על תלמיד שבוחר במסלולים: הפקת סרט קצר או הפקת פיילוט לטלוויזיה וניו מדיה יש לעקוב אחר דף המשימה ל"סרט גמר" המופיע באתר בית הספר.


מלגת הפקה ישירה:


5000
 ₪ בתקופת ההפקה המחולקת לשלושה חלקים:

 • 3000 ₪ - עם יציאה לצילומים/ הפקה, לאחר הגשת תיק הפקה במלואו ואישור חתום על מוכנות  הפקה של כל החונכים.
 • 1000 ₪ - מלגת הפקה שלב ב', לאחר אישור ראפ קאט.
 • 1000 ₪ - מלגת הפקה שלב ג', לאחר מימוש התנאים הבאים:

 

א. תשלום על אובדן ונזק,  רשימת קרדיט מלאה של צוות ושחקנים שמות שחקנים ראשיים באנגלית
ב. הכנת והפקדת Dialog list בקשרי חוץ, שם סופי לסרט בעברית ובאנגלית - אם נדרש.
ג. אישור סינופסיס מקוצר להפצה ורליסים לשחקנים ומוזיקה מקורית

מלגת "משולש הזהב": (מפיק, במאי, תסריטאי)

 

מלגה זו מוענקת רק במסגרת המסלול: סרט קצר.

מפיקים שיבחרו לעבוד עם תסריטאי ממסלול תסריטאות ובמאי מהמסלול המלא (במהלך לימודיהם) יזכו בחונך משותף (מנטור) שילווה אותם בתהליך העבודה המחודש על  התסריט והכנתו להגשה לוועדות. תסריט שבתום התהליך יקבל אישור להפקה בועדות ביה"ס - יזכה לבונוס בתקציב ההפקה בגובה של 50% ממלגת ההפקה הישירה של בית הספר – 7,500 ש"ח.

 

Comments