הגשת התסריט לוקישןפרוט מועדי הגשת התסריטים

שימו לב! כל מי שמעוניין לביים סרט במסגרת סדנת לוקיישן, חייב להגיש תסריט  או לחילופן טריטמנט במועד הגשה מספר 1.

לא יתקבל באתר תסריט באיחור
ההגשה לפי ההנחיות ובסדר הבא:
  • שאלון כתיבה מלא.נמצא בטופס ההגשה
  • סינופסיס עד 1 עמוד.
  • דף דמויות ותיאור הלוקיישן.
  • תסריט - עד 7 עמודים (לא כולל עמוד השער).
אישורים מיוחדים:release לפס-קול ייחודי שמובנה בתסריט לשיר ישראלי בביצוע ישראלי בלבד, release מתסריטאי שותף או מבעל זכויות של יצירה לה נעשתה אדפטציה וללא כל הגבלה. אישור בכתב מבעל לוקיישן ייחודי.
לאחר ההגשה ייבדקו התסריטים על ידי מנהל ההפקות, תסריטים שעומדים בתנאי ההגשה ישלחו לחברי הועדה. 


אופן הגשת התסריט

לכל ועדה תוגש הצעה אחת בלבד  לסטודנט.
צפייה בכל ההגשות שנשלחו בקישור הנ"ל 

Comments