דף משימה-לסדנת לוקיישן 2017/18

 נהלי סדנת "לוקיישן" ואופן הגשת תסריטים לועדות תסריטי "לוקיישן".

קראו בעיון את הרשום מטה על"מ שלא תיווצרנה אי הבנות. תסריט שלא יעמוד בנהלי ההגשה לא יתקבל והפקה שלא תעמוד בנהלים ובלוחות הזמנים תבוטל.

פרוט מועדי הגשת התסריטים

שימו לב! כל מי שמעוניין לביים סרט במסגרת סדנת לוקיישן, חייב להגיש תסריט  או לחילופן טריטמנט במועד הגשה מספר 1.

לא יתקבל באתר תסריט באיחור
ההגשה לפי ההנחיות ובסדר הבא:
 • שאלון כתיבה מלא.נמצא בטופס ההגשה
 • סינופסיס עד 1 עמוד.
 • דף דמויות ותיאור הלוקיישן.
 • תסריט - עד 7 עמודים (לא כולל עמוד השער).
אישורים מיוחדים:release לפס-קול ייחודי שמובנה בתסריט לשיר ישראלי בביצוע ישראלי בלבד, release מתסריטאי שותף או מבעל זכויות של יצירה לה נעשתה אדפטציה וללא כל הגבלה. אישור בכתב מבעל לוקיישן ייחודי.
לאחר ההגשה ייבדקו התסריטים על ידי מנהל ההפקות, תסריטים שעומדים בתנאי ההגשה ישלחו לחברי הועדה.
 


אופן הגשת התסריט


לכל ועדה תוגש הצעה אחת בלבד  לסטודנט.

ועדת התסריט

לאחר מועד ההגשה יתפרסם דף המציין את רשימת התסריטים שהתקבלו ואת תאריך וסדר היום של הועדה. ביום הועדה על כל תלמידי הכיתה לשהות בחדר במשך כל הדיון, ללא קשר למועד הדיון בתסריט שלהם. לא תהיה כניסה ויציאה של תלמידים במהלך דיון הוועדה. הוועדה פתוחה לתלמידי ביה"ס שלא מהכיתה המעוניינים להיות נוכחים בדיון. 
בכל דיון בתסריט, כותב התסריט יציג פיצ' קצר מול הועדה את הסינופסיס ויתייחס לשאלות והערות של חברי הועדה.
הועדה לא תדון בפני הכיתה בתסריט שמגישו אינו נוכח.
 

הגדרות סדנת הלוקיישן

עלילת הסרט תתרחש בחוץ/יום, באתר צילום  מרכזי אחד ועד שלושה אתרי משנה נוספים. שילוב אתרי פנים יצריך צידוק תסריטאי ברור, אך חלקם של צילומי הפנים בתסריט יהיה קטן ומוגבל, ויהיה בלוקיישן שלא מחייב תאורה כלל או תאורה מינימלית בלבד. אתרי הצילום חייבים להיות זמינים ונגישים באזור ירושלים וסביבתה ללא מגבלות בטחון לצוות ולשחקנים. כמו כן בצילומי ההשלמות. 
במידה והלוקיישן ייחודי , יש להשיג אישור בכתב לצילומים מבעל הלוקיישן, כבר בהגשה הראשונה.
במידה ובתסריט משולבים אלמנטים המצריכים קבלת היתר זכויות (אדפטציה, מוזיקה, תסריטאי שאינו תלמיד ביה"ס) יש להגיש כבר בשלב הטריטמנט release זכויות מוחלט ללא כל התניה. העלילה תתבסס על שחקן- גיבור ראשי, עד 4 שחקני משנה ועד 6 ניצבים. ההתרחשות המתוארת תהייה פשוטה להפקה ולצילום ולא תצריך שימוש באמצעי גריפ מיוחדים שלא נמצאים ברשות מחסן ציוד של בית הספר.


נהלי הפקה לסדנת הלוקיישן

כמות הפרוייקטים תקבע עלפי רמת התסריטים ולוח הזמנים של ביה"ס ולא תעלה על 8 הפקות.
אורך הסרטים: עד 10 דקות. (דקה נוספת לכותרות)
זמני צילום: 3 ימים - בסופשבוע (חמישי, שישי, שבת) או לחלופין בשישי, שבת וראשון
לוקיישן: כמפורט לעיל ב"אופן ההגשה".

שחקנים:

כמפורט לעיל ב"אופן ההגשה". אין לשלם לשחקנים עבור השתתפותם בסרט. מכתבים המאשרים ביטוח צד שלישי ניתן להוריד מאתר inside 
חובה להעביר את טפסי ה-
חובה להעביר את טפסי ה-RELEASE (כתב הסכמה) של השחקנים והביטים המאשרים העברת זכויות לביה"ס עם הגשת תיק הפקה מלא, שבעה ימי עבודה לפני היציאה לצילומים. 
במקרים שיש שחקנים שמוגדרים כקטינים (עד גיל 17) חובה לפעול על פי הנחיות משרד התמ"ת, ההנחיות מופיעות בקישור הבא (היתרים להעסקת / תיווך נוער בהופעות / פרסומות

נוהלי בטיחות:

על תיק ההפקה לכלול את כל מרכיבי ההפקה כולל כל הדרישות הבטיחותיות. 
יש למלא את טופס אנשי הצוות במלואו, כמו כן יש לציין את שם האחראי על הבטיחות בכל יום הפקה.
על אחראי הבטיחות להעביר דגשים לצוות בכל תחילת יום הפקה.
על ההפקה למנות בכל יום נהג תורן שיהיה אחראי על הסעות של הצוות והשחקנים.

מילוי טופס משוב בתום הפקה

בסיום ההפקה חובה על מפיק הסרט או הבמאי למלא טופס משוב. הטופס מהווה עבור ביה"ס אינדיקציה על ליקויים שהתרחשו במהלך ההפקות וכן יכולת ללמוד ולשפר את תהליכי העבודה. במקרים שבהם יועלו ביוזמתכם נקודות חריגות שדורשות התייחסות מערכתית יזומן הצוות לפגישה במשרד ההפקה. קישור לטופס משוב

צוות:

רשימת ציוות תימסר למשרד ההפקות כחלק מתיק הפקה. כל שינוי בציוות אנשי ההפקה ייעשה אך ורק בתיאום ובאישור משרד ההפקות. כל התפקידים יאוישו ע"י תלמידי הכיתה למעט אנשי צוות (בהתנדבות בלבד) בתחומים הבאים: ארט, ע.הפקה, תלבושות, אביזרים ואיפור.


צילום סטילס: בכל הפקה יהיה נוכח צלם סטילס לתיעוד תהליך ההפקה וצילום פריימים מתוך הסרט. תאום הצלם באחריות מפיק הסרט מול משרד הפקות.

תיק הפקה: 

תיק הפקה הוא תנאי לקבלת אישור לחתימת ציוד, יציאה לצילומים וקבלת תשלום ראשון מסך מלגת ההפקה. נוהל הגשת תיק הפקה מפורט באתר ביה"ס. הוא יוגש במלואו כולל הרליסים החתומים – סרוקים כקובץ אלקטרוני לפחות שבוע ימים לפני מועד היציאה לצילומים. הגשת התיק, מחויבת בפרזנטציה "מוכנות ההפקה" על ידי מפיק , במאי וצלם הסרט, בתאום מראש מול מחלקת הפקה.

תיק הפקה

תיק ההפקה יוגש דרך המערכת עד שבוע לפני תחילת הצילומים.
הגשת תיק ההפקה היא תנאי ליציאה לצילומים.

כל האישורים והטפסים ניתנים להורדה ישירה מאתר זה.
אישורים מקוונים (באינטרנט) 

ציוד

ההפקות תעשינה בציוד ביה"ס בלבדאין לשכור ו/או לקבל ללא תשלום ציוד חיצוני לביה"ס לא אישור ממנהל ההפקות.  במאי שלא יקיים הנחייה זו לא תאושר לו מלגת ההפקה. הוצאה והחזרה של הציוד תתקיים בנוכחות המפיק, הצלם , התאורן ואיש הסאונד. 
לא תתבצע הוצאת ציוד או החזרתו ללא נוכחות מלאה של אנשי המקצועות הנ"ל.
הציוד יזוכה בביה"ס בתום ההפקה ובתאום מול הצוות הטכני. 
כל עיכוב בהחזרת הציוד תחויב ההפקה ב 100 ₪ על כל יום איחור. החיוב יעשה ישירות ע"י מרכזת הסטודנטים.
 

הקצאת ציוד

סרטי הלוקיישן יצולמו בפורמט  HD , מצלמה העומדת לרשות ההפקות היא Sony -fS7
 
פירוט נוסף של הציוד הקיים במחסן לוקיישן זמין במערכת הזמנת הציוד.
שימו לב שהשימוש ב Doorway Dolly ומסילות ישרות בלבד.

ציוד במחסן לוקיישן

קישור לדף פירוט מלאי במחסן

חיוב נזקים לציוד

בסיום תהליך החזרת הציוד יבוצעו הערכות הנזק לציוד שחזר פגום או חוסרים של ציוד, ביה"ס אחראי להשלים או לתקן את הציוד בזמן סביר. 
במקרים בהם פרטי ציוד נשלחים למעבדות חיצוניות או ליבואן וחל עיכוב בניפוק הציוד להפקה הבאה ביה"ס לא ישכור ציוד חיצוני או ישא בעלויות נוספות.
חומרים מתכלים: נורות לפנסים - 25% ישולמו ע"י התלמיד 75% ביה"ס. 
במקרים של נזקים ואבדנים העולים מעל לסכום הפוליסה - הסטודנט או ההפקה האחראית על הנזק שנגרם, יידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לציוד שאבד/ ניזוק למרות שכל הציוד במוטח בכל הסיכונים.

ציוד לפרה-פרודקשיין וחזרות

לטובת צילום חזרות שחקנים וסיורי לוקיישן ניתן להוציא מצלמות "ביתיות" או מצלמות סטילס. לא ניתן להוציא מעבר לכך מצלמות שאינם מיועדות לכך.
לא ניתן להוציא את מצלמת ההפקה לטובת טסטים לסופי שבוע - ניתן להוציא את המצלמה לטובת טסט טכני בשעות היום (כאשר יש פעילות במחסן) ולהחזירה באותו היום. 

הזמנת ציוד

הזמנת ציוד תעשה ישירות מהאתר ויאושרו ע"י מחלקת ההפקה בכפוף להגשת תיק הפקה מלא כולל  כל הרליסים .

חונכויות:

כל פרויקט מאושר להפקה מחויב לעבור את החונכויות הבאות: ליהוק, צילום, הפקה / עוזר במאי, הקלטת סאונד,תאורה. החונכות היינה חלק אינטגרלי מהתהליך הלימודי. ללא דיווח של החונכים על מצב מוכנות ההפקה, לא תאושר היציאה לצילומים. תאום החונכות יעשה על ידי משרד הפקות. במאי שלא יגיע במועד לחונכות יחויב בעלות החונכות. 

פירוט החונכויות


ליהוק – אורית אזולאי: החונכות תתקיים בביה"ס בימים בהם אורית מלמדת.
תחילת תהליך הליהוק יהיה רק לאחר שמנחה הסדנה אישר את התסריט ותחילת תהליך הליהוק. יש להעביר לידי אורית את תסריט בדוא"ל ל כתובת:pr-orit@bezeqint.net כשבוע לפני הפגישה המתוכננת. כל המפגשים יהיו בנוכחות במאי ומלהק. החל מהמפגש השני, על במאי/מלהק לדאוג שיהיו אמצעי הקרנה לטובת צפייה באודישנים. כמו כן במקרה ויהיו שינויים דרמטיים בתסריט יש לשלוח עותק מעודכן לפחות 3 ימים לפני החונכות. תאום החונכות תעשה דרך טומי בדוא"ל  tommy@jsfs.co.il .

צילום – סטודנטים שקיבלו אישור ליציאה להפקה יתחילו את תהליך החונכות עוד בשלבי הקונספט. החונכות תתקיים לאחר שהחונך קיבל לידו את התסריט בדוא"ל. החונכות תתבצע בשלבים עד לגיבוש שוטינג סופי .
לטובת החונכות יפגשו במאי/צלם עם החונך לפחות שלושה מפגשים שבין פגישה לפגישה יבוצעו שינויים ויילקחו בחשבן ההערות שניתנו במפגשים הקודמים.
בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.

הקלטת שטח – לאחר אישור יציאה לצילומים על המקליט להיפגש לחונכות הקלטת שטח. תאום החונך תעשה מול משרד ההפקה. החונכות תתקיים בשלב ההכנות לצילום ותכלול הכנות טכניות, סיור לוקיישן בנוכחות החונך והדרכה טכנית על ציוד. בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.

חונכות הפקה/ ע.במאי – לאחר אישור פרויקט על מפיק/ ע.מאי לתאם חונכות. החונכות תהייה בהיקף של שלושה מפגשים. בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.

חונכות עריכה – חונכות העריכה תתקיים לאחר סיום הצילומים ויתואמו ע"י טומי ממחלקת ההפקה. בכל סוף שבוע ישלח לוז מפורט לגבי חונכויות שיתקיימו ע"פ התקדמות הסרטים. התקדמות העבודה תדווח בדוח שימסר ע"י החונך למשרד ההפקות בו הוא מציין את שלבי העבודה, התקדמות ומשימות שניתנו לפגישה הבאה. על הסטודנטים להגיב לשינויים במהרה על מנת להתכונן לחונכות נוספות. בסוף כל פגישה יעביר החונך דוח מפורט על מצב התקדמות העבודה למשרד ההפקה.

חונכות עיצוב פס קול - 
כל סרטי הלוקיישן שנמצאים בתהליכי עריכה מחויבים בחונכות עריכה ועיצוב פס קול. חונכויות אלה מתואמות מראשית תהליך העריכה על ידי משרד ההפקות.   
 • צפייה ראשונה בראפקאט או אסמבלי. 
  צפייה ראשונה תהייה תמיד בשלב מוקדם יחסית בעבודת העריכה על מנת להבין את המשימות שהסרט מביא עמו. זו הפגישה הכי ארוכה שבה הצפייה ממושכת וכוללת שיחה ארוכה שבה מבצעים חלוקה של משימות ומתווים את תהליך העבודה. לאחר פגישה זו יוצא הסטודנט למספר משימות ולעתים החונך מתגייס מיד לעזרה ברפרנסים ו/או מציאת מוזיקאי מתאים.
 • צפייה בראפ קאט מתקדם. 
  התמקדות על עיצוב הסאונד והחלטה כיווני מוזיקה סופיים.
 • ליווי תהליך המוזיקה ועיצוב פס הקול. (כחודש לפני סיום העבודה) 
  בשלב הזה הסרט נמצא בעבודת עיצוב פסקול וסקיצות ראשונות של מוזיקה. מנקודה זו ואילך המוזיקה היא האלמנט שתובע את מירב האנרגיה ויוצר את רוב העבודה.
 • צפיה אחרונה לקראת סיום. 
  בשלב הזה יש כבר פחות פגישות ויותר צפיות חוזרות שמהותן אישור וכיוון העבודה של כל הנוגעים במלאכה (המוזיקאי/ת , מעצב פס הקול וכ'ו). זו הישורת האחרונה עד לקו הסיום.

Post production - באחריות הבמאי לבצע גיבוי של ח"ג שצולם על מצלמות Tape-less  - כרטיסי זיכרון, לדיסק קשיח אישי. בנוסף יש להעביר עותק לטובת גיבוי שישמר בכספת ביה"ס. הגיבוי הוא באחריות ההפקה וביה"ס לא ישא באחריות לחומרים שלא גובו על פי הנוהל.
הקרנת Assembly - הקרנת הסרט בסדנה תתקיים  לא יאוחר מעשרה ימים לאחר תום הצילומים. 
לאחר שהסרט יעלה לדיון בסדנה, הוא יוקרן יחד עם פרויקטים נוספים בפני ועדת הוראה של ביה"ס אשר תקבע בכל דיון שלה שלוש קטגוריות אפשריות המשך עריכה. 

1.      מעבר הסרט לשלב הבא (fine-cut )
2.      השלמות
3.      הפסקת עבודה 

עותק סופי: הועדה תחליט לגבי הסרטים אשר יקבלו עותק סופי. סרטים אלו יעבורו לשלב הכנת התמונה במשמרת ON-LINE  חיצונית ו MIX באולפן חיצוני של 10 שעות. כל חריגה מהמסגרת שביה"ס הקציב  וכן תקלה או דרישה ייחודית תמומן ע"י התלמיד.

זכויות מוזיקה - בסרטי בית הספר תהיה מוזיקה מקורית בלבד שנכתבה עבור הסרט. על הבמאי יהיה להציג release מלא (מוזיקאי ומבצעים)  לפני אישור הסרט למיקס. 

תמיכת ביה"ס ב- mix 
ביה"ס תומך, במידת יכולתו, ב- 10 שעות אולפן ב- mix של סרטי הלוקיישן, 
(עלות שעה כ- 40$ לא כולל מע"מ).
התלמיד ישא בעלות יתרת שעות האולפן ויהיה אחראי לרמה הטכנית והאומנותית של ה- mix . במידה והתלמיד יציג  mix שאינו עומד בסטנדרטים, ביה"ס יחייבו  לשאת בעלות תיקון  ה-mix 
 

מלגות הפקה לסדנת לוקיישן

מלגת הפקה על סך 3000 ₪ תנתן לכל הפקה מאושרת והיא מותנות בהגשת תיק הפקה מלא מודפס וכקובץ אלקטרוני כולל הרליסים של השחקנים ומוזיקה.
1500 ש"ח  יינתנו עם הגשת תיק הפקה מסודר, שבוע לפני היציאה לצילום.
1500 ש"ח יינתנו עם  הגשת ראפ קאט גמור וסיום חובות ההפקה. 

ערב סיום שנה ע"ש גלית רוזן

 סרטי הלוקיישן שאושרו לתהליך עותק סופי – און ליין תמונה ומיקס סאונד יוקרנו בערב חגיגי של בית הספר ע"ש גלית רוזן, סמוך לסיום שנת הלימודים בשנה שלאחר היציאה להפקות.
 

יציאה לצילומי ההשלמות

צילומי השלמות מתקיימים לאחר מיצוי תהליך העריכה  בחומר הקיים מול וועדות ההוראה השונות.

בכתיבת תסריט ההשלמות יש לקחת בחשבון את הצעות חונכי העריכה, המלצות וועדות הוראה ואת המלצותיו של מנחה סדנת לוקיישן שמי זרחין.

תהליך העבודה מול שמי כולל את השלבים הבאים:

הצגת עותק DVD של הראפקאט האחרון של הסרט, דיון עם שמי על ההצעה להשלמות. הגשת תסריט השלמות כאשר הסצנות הקיימות בראפקאט מודפסות בשחור והסצנות או השוטים שמתוכננים להשלמה מודפסות בצבע אדום.

התסריט הסופי של ההשלמות מחייב את אשורו של שמי.

במקביל מפיק הסרט מתאם מול  משרד ההפקות של בית הספר את מועד היציאה לצילומים. כל צילומי ההשלמות מתוכננים להסתיים עד לתחילת חודש דצמבר.

ההשלמות יתקיימו ביום צלום אחד ויצולמו עם אותה מצלמה בה צולם הסרט. מפיק הסרט אחראי גם לצילומי ההשלמות . במידה ויש חריגה במספר ימי ההשלמות, על המפיק לקבל אישור ממנהל הפקות ובכל מקרה תוספת ימי הצילום היא על חשבון ההפקה.

אם החזרה מצילומי ההשלמות יוכנסו הסצנות והשוטים המשלמים מיידית לגרסת העריכה, לקראת וועדה מסכמת שתאשר את הפרויקטים לתהליכי און ליין ומיקס סאונד.


Comments