מיזם חדש - 48 שעות סםכללי: 

עבודת סיום השנה הראשונה של מגמת הפקה יוזמת תהיה פרזנטציה (פיץ') בת 7 דקות לסרט באורך של עד חמש דקות שאפשר להפיקו ב-48 שעות.

ועדת ההוראה של ביה"ס תבחר את המצטיינים ובית הספר יתמוך בהפקתם בתחילת  חודש ספטמבר 2016.

אין כל הגבלה בנושא וסגנון הסרטים. ההגבלה היחידה, לבד מאורך הסרט, תהיה לגבי משך ההפקה: מתחילת הצילומים ועד לעותק סופי ומוכן להקרנה של הסרט לא יעברו למעלה מ- 48 שעות, על כל המשתמע מכך. שואו ביזנס.

הסרטים יופקו על ידי תלמידי השנה הראשונה במגמת ההפקה, ייכתבו על ידי תלמידי השנה הראשונה של מגמת תסריטאות ויבוימו על ידי תלמידי השנה הראשונה של המסלול המלא.

אנשי צוות נוספים ייבחרו על ידי המפיקים מתוך תלמידי בית הספר.

שלבי הפרוייקט:

תלמידי הפקה יוזמת א', החל מסמסטר ב',  יעבדו במסגרת השיעור 'המפיק כיזם' (חיים מקלברג) על פיתוח פרוייקט 48 שעות סם.

כל מפיק יצוות במאי ותסריטאי לפרוייקט ויעבוד עימם לפני מועד הפיצ'ינג.

עד תום הסמסטר יוגש תיק הפקה מלא הכולל: תסריט, תקציר, שמות התסריטאי והבמאי, ולוח זמנים לקדם-הפקה, הפקה ופוסט של הסרט.

כשלושה שבועות לאחר סיום הסמסטר יערך אירוע הפיצ'ינג בפני כלל תלמידי שנה א'.

לכל פרוייקט ינתנו 7 דקות להצגתו שאחריהן יוקדשו 7 דקות לשאלות של חברי הועדה.

הפיץ' חייב לכלול המחשה ויזואלית.

הפרויקטים המצטיינים יקבלו אישור יציאה מיידי להפקה.

פרה פרודקשן:

לפני ההזנקה כל פרוייקט ישלים: הרכבת צוות הפקה, הכנת ציוד, אישור לוקיישן, ריליסים. במידה ויש שימוש בחומרי ארכיון או סטילסים הם יוכלו להיות מוכנים מראש לטובת העריכה.  

עד שבוע לפני הזנקה יוצגו הצוותים תיק ההפקה המלא. הצוותים מחוייבים לעמוד בלוחות הזמנים שיקבעו מראש.

מרגע ההזנקה יפתח חלון של 48 שעות להשלמת ההפקה. בתום 48 שעות מרגע היציאה להפקה יגיש המפיק את הפרויקט המוגמר.   


תאריכי הזנקה ופרטים נוספים: 

לוקיישן: ההפקה מוגבלת לצילומים בירושלים.

ציוד:  ציוד חופף להפקות סרטי לוקיישן ורגש ובהתאם להסמכת הצלם שיבחר. 
חונכויות: כל פרוייקט יהנה מחונך הפקה, חונך בימוי וחונך עריכה. 
אישור צוות: עד לתאריך 17.8.17
הגשת תיק הפקה מלא: עד לתאריך 5.9.17
הזנקה: הצוותים יצאו לדרך במחצית הראשונה של ספטמבר תאריך ושעה מדוייקת ימסרו בהמשך. 
מסירה: הסרט המוגמר ימסר כעבור 48 שעות בדיוק מרגע ההזנקה.Comments