לוקיישן
 חפץ
 רגע וידיאו
 
 

תיבת טקסט

10/03/2010

לכבוד

תלמידי שנה א'

כאן

 

שלום רב,

 

הנדון:  נהלי הפקת תרגילי "דמות"

 

 

 סדנת תרגיל ”דמות” בהנחיית מיכאל לב טוב תתבצע במהלך סמסטר ב'.

 אורך התרגיל יהיה עד 10 דקות. הצילומים יחלו בתום השבוע השישי של הסמסטר.

צילום כל תרגיל יתבצע במהלך יום צילום אחד, ללא פיצול וללא השלמות.

 

       א.          תרגיל "דמות" כללי

·         החל מה 16.4.10  יצאו כל תלמידי הכיתה לצילומי תרגיל ה ”דמות”.

·         סיום צילומים עד 5 ליוני.

·         סדר היציאה של הכיתה יקבע לפי ההתקדמות בשיעור ויימסר לטומי ע"י המפיקים.

·         שתי ערכות צילום לסדנת "דמות" יעמדו לרשות הכיתה.

·         הצילומים ייערכו במהלך סופי השבוע.

·         צוות צילום יכולל במאי צלם ומקליט (שימו לב! חל איסור מוחלט לבמאי לצלם את    התרגיל של עצמו)

·         עריכת כל תרגיל תתבצע במהלך שלושת השבועות שלאחר הצילומים.

·         בכל שבוע הכיתה והמנחה ייצפו בתרגילים בשלבי העריכה השונים.

·         וועדת ההוראה תצפה בתרגילים בשני מועדים, מחצית מתרגילי הכיתה בכל מועד.  מועד לוועדה מס' 1 – 1/7/10 , מועד לוועדה מס' 2 – 5/7/10.

 

       ב.         תרגיל "דמות"- נוהלי הפקה

       1.         מפיקי הסדנא: נגה מימראן וטל אביעד.

       2.         המפיקים, יעבירו במייל  tommy@jsfs.co.il   תיק תכנון יציאה להפקות, ובו פרטי כל הפקה והפקה ומועד הגשת רפקאט ראשון בכל יום א'  הקודם ליציאה לצילומים . הצוות יהיה מורכב כולו  מתלמידי הכיתה בלבד.

       3.         חתימה על מצלמה תתבצע מול המחסן המרכזי שאר הציוד יהיה בערכות ציוד נפרדות בתאי אכסון ייעודיים במחסן של הכתה.

       4.         כל ערכת ציוד היא יחידה אורגנית ואין בשום מקרה רשות להעביר פרטי ציוד בין      ערכות, כל בימאי אחראי על ערכת הציוד שלו עד להעברת חתימה לבימאי הבא.

       5.         לכל ערכה יהיה תא מיוחד לאחסון (במחסן התלמידים) ויש לשמור על הסדר בתאים בפרט ובמחסן התלמידים בכלל.

       6.         העברת ערכת ציוד בין צוותי ההפקה תתבצע  בין הבימאים בעזרת רשימת ציוד ובחתימת שני הבימאים. יש לדווח לאגף הטכני על כל בעיה שהתגלתה בציוד במהלך הצילומים ואין לחתום על ציוד לא תקין – האחריות על שלמות ותקינות הציוד חלה על הבימאי החתום על הערכה.

 

שימוש אחראי ומקצועי בציוד הצילום הוא חלק מתהליך הלמידה בביה"ס, הציוד יקר

ויש להשתמש בו ולאחסנו בהקפדה יתרה על תקינותו. כל חריגה מנוהלי ההפקה תטופל בחומרה.

 
       ג.         ערכת הציוד.

חומר גלם

קלטת DV  יחס צילום 6:1

ציוד צילום:

מצלמה SonyV1


ספק כוח, סוללות


חצובה, חצובה BABY וראש 4F

גריפ

3 קליבות


4 שקי חול


French Flag

תאורה

2 פנסי Tungsten + חצובת תאורה מתאימה


1 כבל חשמל מאריך


1בלנדה + חצובה מתאימה

קול

1מיקרופון


boom


אוזניות


כבל XLR

ציוד חירום

ערכת עזרה ראשונה

 

לוז יציאה לצילומים

 
       ד.         תרגיל "דמות" עריכה.

       1.         דגימת התרגיל תתבצע על הדיסק הנייד של כל סטודנט וסטודנט.

       2.         העריכה תתבצע בחדרי העריכה המיועדים מייד לאחר הצילומים ועד למועד ההקרנה ישמר הפרויקט על הדיסק הנייד של הסטודנט.

       3.         לכל תרגיל, ללא יוצא מהכלל, יהיה עורך שאינו בימאי התרגיל.

       4.         יש לזכור כי אין מערכת חדרי העריכה מאפשרת כניסה לבעלי בעיית CLEREANCE.

לקראת ועדת הוראה, מפיקי הסדנה יכינו שתי העתקי די.וי.די לפי מועדי הוועדה של כל תרגילי הכיתה שתופקד באחריותם בספריית ביה"ס.

הקרנה:  מועדי הוועדה לתרגיל דמות 1/7/10 ו 5/7/10 באוסטרובסקי 1

 

נספח הכנה לוועדה:

·         כל סרטי הקבוצה יצרבו ע"ג דיסק  DVD ישירות ממחשבי העריכה.(סה"כ 4 עותקים מכל דיסק)

·         על התפריט של כל דיסק יופיעו שמות הבמאים עם שם ושם משפחתה.

·         לכל דיסק יצורף דף המכיל את סדר הסרטים ע"פ שם הבמאי, צוות, שם הסרט ואורכו.

שם מלא

מפיק

צלם

סאונד

עורך

אורך הסרט 

 

 

 

 


את הדיסקים יש להעביר למשרד ההפקה כולל רשימה של סדר ההקרנה לפחות 24 שעות לפני הועדה.

הכנת דפי הערכה לוועדה: הרשימה תהייה שמית ותסודר ע"פ סדר הקרנה. ליד כל שם יהיו לפחות 4 שורות ריקות למילוי הערות.

 

1.      שם משפחה ופרטי

 

 

 

 

 

2.      שם משפחה ופרטי

 

 

 

 

 

בהצלחה,

עקיבא טבת

סגן מנהל ומנהל הפקות