הגשת תיק הפקה

תיק ההפקה יוגש דרך האתר עד שבוע לפני תחילת הצילומים.
הגשת תיק ההפקה היא תנאי ליציאה לצילומים.

את התיק יש להגיש ע"פ ההנחיות הנ"ל המופיעות באתר כל האישורים והטפסים ניתנים להורדה ישירה מאתר זה.

תת-דפים (1): safty
Comments