טפסים לתיק הפקה

תיק ההפקה יוגש דרך המערכת עד שבוע לפני תחילת הצילומים.
הגשת תיק ההפקה היא תנאי ליציאה לצילומים.

כל האישורים והטפסים ניתנים להורדה ישירה מאתר זה.
אישורים מקוונים (באינטרנט) 
Comments